Sodelovanje mednarodni projekt CiSoTRA

MFDPŠ, Celje je nosilec projekta  Civilna družba in socialno vključevanje mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih se skupnosti (CiSoTRA). Projekt poteka v okviru programa Erasmus +, KA3 in se izvaja  v obdobju od januarja 2018 do decembra 2020.

V projektu bomo vzpostavili skupino strokovnjakov iz teorije in prakse, ki delajo z mladoletnimi in mladimi migranti na različnih področjih, kot so izobraževanje, trg dela, socialno varstvo in nastanitev, zdravje, skrbništvo, varstvo človekovih pravic, na različnih ravneh.

Vsi sodelujoči boste za vsako leto sodelovanja prejeli potrdilo o sodelovanju v mednarodnem projektu CiSoTRA. Udeleženci splošnih in specializiranih usposabljanj bodo lahko prejeli potrdilo o  opravljenem predmetu magistrskega programa, 6 ECTS.

Vabimo vas k sodelovanju in prosimo, da izpolnite vprašalnik, v katerem opredelite svoje interese in izberete dejavnosti, pri katerih bi sodelovali.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>